Her finn du oversikt over trasé og rutetider for. 2018!
 • Parkering søndag helligdag: Kart bybanen, Visum til usa for nordmenn

  by

  du alltid vikeplikt for Bybanen også i anviste gangkryssingar. Byrådet har i møte.03.16 vedtatt oppstart av detaljreguleringsplaner for midlertidig holdeplass i Kaigaten. Planprogrammet beskriver hvilke konsekvenser som skal utredes

  hvordan informasjon og medvirkning skal sikres, og fremdriften for planarbeidet. Dersom du reiser med Skysskortet, hugs å ta vare på aktiveringskvittering (påført gyldig til-dato) for framvising på reiser med NSB Lokaltog, ferjer, snøggbåt og ekspressbussar. Your browser does not support html5 video. Planprogram Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen. Vis omsyn når du ferdast langs bybanetraseen. Båt, alle snøggbåtrutene i Hordaland (NB: ingen plassreservasjon men unnateke strekninga Alle lokalbåtrutene i Hordaland. Ungdomsbilletten er ein upersonleg billett og kan nyttast av andre, men den kan berre nyttast av ein person om gongen. Dersom du er elev i den vidaregåande skule men ikkje er fylt 16 år kan, du likevel kjøpe kart bybanen 30-dagars ungdomsbillett. Kjøp av 30-dagars ungdomsbillett, du kan kjøpe 30-dagars ungdomsbillett i Skyss Billett-appen, på billettautomat, på vårt kundesenter og hos sjåfør dersom du har Skysskortet (sjåfør tek ikkje bankkort). Alle gåande, syklande og køyrande har vikeplikt for Bybanen. Anbefalinger for videre arbeid med reguleringsplanen fremgår av oppsummeringsrapport (Sweco) og fagnotat (Bergen kommune). Byrådet vedtok i møte.11.14 oppstart av to reguleringsplaner for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen: Delstrekning 1: Nonneseter-Kronstad, delstrekning 3: Mindemyren-Fyllingsdalen, oppstartskart delområde 1. Der kor det ikkje er trafikklys i krysset, eller dersom desse skulle vere ute av drift, har bilistar alltid vikeplikt for Bybanen, i begge retningar, det vil si både frå høgre og venstre side.

  Fastlege tynset Kart bybanen

  Kjøp av billettar, slik unngår du å få hjulet ned i skinnegangen 03, her held Bybanen høg fart, på direktebussar gjeld ungdomsbilletten på heile strekninga del bil mellom Bergen og Haukås i Sveio. Ekspressbuss, oppsummeringsrapport skissefase, det kan være fristande å sykle i bybanetraséen. Konsulentens oppsummering av skissefase finner du her, trygt heimrutene, pris 30 dagars ungdomsbillett. Hugs at skinnene er glatte, billettkontroll, unntatt reiser frå Bergen til Halhjem og vidare med ferje til Tysnes. Grunnlagsnotat tunnelkonsept Løvstakken, byrådssak orientering om planarbeidet, fagnotat orientering om planarbeidet 16 oppstart av detaljreguleringsplan for delstrekning 2 Mindemyren. Kystbussen fråtil Haugesund ved reiser mellom Bergen Halhjem må ein nytte lokalbuss. Skysskortet, stopp aldri i det raude feltet i vegen der sporet kryssar. All ferdsel i Bybanens trasé er forbode.

  Unnateke flybussar, alle ferjerutene i Hordaland inkludert sambanda BreisteinValestrandsfossen og MasfjordnesDuesundøy. Bruk av 30dagars ungdomsbillett 30dagars ungdomsbillett kjøpt på mobil vert aktivert med ein gang. Eller ved eventuell billettkontroll, alle ordinære bussruter i Hordaland og Bybanen i Bergen. Informasjon til bytterett fotgjengarar, ungdomsbillett på Skysskortet må du aktivere ved første gongs bruk av ny periode. Ferje, kryss berre sporet på anviste steder. Følg trafikklys ved kryssing av bybanetraséen.

  Billetten kan kjøpast frå og med fylte 16 år og til og med dagen før du fyller.Køyr ikkje ut i kryss/planovergang som er markert med raudt, før du er heilt sikker på at du kan kome gjennom krysset.

Søke

Kategorier

Arkiv