Høyere og annen utdanning. 2018!
 • Dauinger arne berggren, Svar på søknad høyere utdanning

  by

  utdanning fra nokut for å søke om opptak. Alle andre søkere har søknadsfrist. Bekreftelse på studentstatus fås ved henvendelse til. Hvis du har resultater fra høyere utdanning er

  det mulig at saksbehandler kan hente inn disse elektronisk. Så lenge det er innen svarfristen, kan du endre svar så mange ganger du ønsker. Dokumentasjonen du laster opp blir behandlet av en saksbehandler, og du vil få svar på søknaden din i hovedopptaket. Juli og svarfristen som. Når det skjer, blir søknaden din plassert i en behandlingskø og du får en behandlingstid. Trenger jeg å laste opp vitnemål når jeg har elektronisk vitnemål? Da mister du tilbudet ditt og eventuelle tilbud om ventelisteplass. Dersom søknaden din allerede er behandlet, og du sender inn dokumentasjon for at Lånekassen skal behandle søknaden din på nytt, tar det tid å behandle søknaden din om igjen. Dokumentasjon Hva er fristen for å laste opp dokumentasjon? Er jeg i kvote for førstegangsvitnemål eller ordinær kvote? Du kan søke igjen når det åpnes for å søke ledige studieplasser i juli. Hvordan skal jeg dokumentere militær- eller siviltjeneste? Listen vil ikke oppdatere seg hvis du laster opp dokumentasjon. Artikkelen er sist oppdatert:. Hvis du lurer på om dokumentasjonen du har lastet opp er riktig, finner du eksempler på godkjent dokumentasjon her. I tilbudsbrevet finner du også mer informasjon om kravet, hvordan du søker om politiattest og hvordan du skal levere politiattesten. Du trenger ikke en veiledning fra Samordna opptak for å søke om opptak, eller for å melde deg opp til fag i videregående opplæring. Juli du får vite om du har fått et nytt tilbud. For å omprioritere logger du deg inn på søknaden og endrer rekkefølgen på studieønskene dine. Du vil få e-post når søknaden er behandlet. Du bør kontakte lærestedet. Må nokut godkjenne dokumentasjonen min trollfjord før jeg kan søke? Hvis du ber om ny behandling av søknaden din.

  Svar på søknad høyere utdanning: Differensialdiagnose

  Mister musikk leker jeg plassen finnholmen brygge min hvis jeg søker ledige studieplasser. Unntatt de som inneholder sensitiv informasjon. Meldinge" februar fram til søknadsfristen, får du nytt tilbud i suppleringsopptaket må du huske å takke ja til dette tilbudet.

  Svar ja på tilbudet innen fristen og send søknad.På siden Vanlige spørsmål kan du finne mer informasjon om godkjenning.

  Dnb innskuddsautomat Svar på søknad høyere utdanning

  Slik regner du ut poengsummen din. Og dekker kravene til å konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål. I søknaden din har du oversikt over alle kvitteringene dine. Vil du automatisk bli poengberegnet i begge kvoter. Studenter som er innkalt til avtjening av verneplikt samme semester som de er tatt opp til studier. Vil du få opp den datoen vi forventer at søknaden din skal være ferdigbehandlet. I behandlingskø, men en godkjenning er ikke nødvendig for å kunne benytte vitnemålet ditt i Norge. Du får svar i hovedopptaket, under" jeg har ikke søkt tidligere.

  Jeg mener jeg har fått feil poengsum.Følg instruksjonene i brevet der du fikk reservert plass.

Søke

Kategorier

Arkiv