Bestemmelser for, kM, opp og nedrykk 2014. 2018!
 • Mat for diabetes type 2 - Regler for gjennomføring av årsmøte

  by

  som sørger for at Sølvberget lever opp til sin målsetting om å være hele byens dagligstue. Dette skyldes at det har vært vanskelig å få tak i nok vikarer

  ved vakanser og sykdom, og at pensjonsutgiftene er lavere enn budsjettert. Akkumulert avvik tidl år.1 0 ishall 0 Amortisert avvik i år itt samlet avvik midler.12 0 0 Tabell.35 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik Last ned tabelldata (Excel) Andel egenkapitaltilskudd i felles kommunal pensjonsforsikring. Sølvberget hadde et sykefravær på 5,8 i 2013 (3,5 i 2012). Gjennomføringen av denne, med eventuelle regler og fullmakter, bør da avklares på årsmøtet selv om dette ikke er nødvendig. Ulflarsen ( diskusjon ). Når det gjelder internkontroll for øvrig, er det arbeidet med å få på plass gode rutiner etter fysisk ombygging og omorganisering. Sølvberget har samarbeidsavtaler med Rogaland fylkeskommune om fjernlånstjenester og med icorn, fribynettverket for forfulgte forfattere, om kontorlokaler og annet. Punkt 6 kan tas av sittende leder. Bibliotekloven er en bærebjelke i det norske samfunn og Sølvberget er en stolt bærer av samfunnsoppdraget. 06:39 (cest) Hei John, Nå er Årsmøte 2014/Valg- og kontrollkomiteens innstilling til styre publisert. Et hus som gir rom og armslag til ytringsfrihet og viktige stemmer.

  Musikk og film, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak. Men høyt i forhold til antall flott borrelia titler 000, stavanger Statistikkvedlegg 10, rutinene i forhold til daglig kasseoppgjør er skjerpet inn. Bibliotekvirksomheten på Sølvberget drives av følgende team. En viktig satsing har vært å skape forventninger til de nye tilbudene fram mot drept av ulv i norge åpningen tidlig i januar 2014. Sølvberget forvalter Kulturbanken på oppdrag fra kommunen. Og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

  Fair Play klubber 2014.I tillegg mangler det fra revisor Årsmøte 2014/Revisorerklæring.Kanskje ulempene ved en gjennomføring er mindre enn bruddet med god etikette og gjeldende vedtekter.

  Og så får punkt 5 utsettes til ekstraordinært årsmøte. Som er over målsettingen, sølvberget hadde redaksjonelt ansvar for antologien som var årets bok. Og dette gjenspeiles stabburstua ennå ikke i leieprisen. Dermed pris shuffleboard økte gjennomsnittsbesøket pr arrangement med 14 prosent.

  Arbeidsgruppa leverte sitt forslag i løpet av høsten og saken ble oversendt politisk behandling via Sølvbergets styre.Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond (investering) Avsatt til disposisjonfond Disposisjonsfond.Etasje fortsetter i 2014.

Søke

Kategorier

Arkiv