Før 1929 kalt landsmål, er siden likestillingsvedtaket. 2018!
 • 90 talls party bergen, Hun på nynorsk; Tannkjøtt

  by

  Benevnelsen «nynorsk» ble første gang brukt av Andreas Hølaas i desember 1877. "Normering av nynorsk talemål". Det vil si at de fleste dialekttalere har bokmål som sitt primære skriftspråk.

  Bokmålsforma hode kommer på sin side direkte fra det dansk-norske koinéspråket, trolig som et kompromiss mellom det danske hoved og det norske hue. Det er ingen sammenfall for hverken flertallsformene eller entallsformene i kjønn, i motsetning til bokmål. Som en konsekvens av disse reformene hadde både bokmåls- og nynorsknormalen et stort antall alternative skrivemåter og bøyingsmønster for mange ord. Trenger referanse Det har med jevne mellomrom dukket opp saker der elever i videregående skoler i nynorsk-dominerte områder har fått pensumbøker på nynorsk mye senere enn de tilsvarende bøkene på bokmål har kommet til bokhandlene, i en del tilfeller lenge etter at skoleåret har startet. Man kan også velge å skrive med et system som bruker både -a endinger og -e endinger avhengig av hvilket verb det er snakk om, dette kalles kløyvd infinitiv. 7 Jan Inge Sørbø fremhever også Halldis Moren Vesaas lyrikk, Olav Duun ( Menneske og maktene Marie Takvam ( Dåp under sju stjerner kart Gro Holm ( Løstølsfolket ) og Sjur Bygd. Unlike Bokmål, Nynorsk has a more marked difference between strong and weak verbs which is very common in dialects all over Norway. Den mest markante endringa er at skrivemåten av ei hel rekke ord er endra. As of 2015, 26 (113) of the 428 municipalities have declared Nynorsk as their official standard, while 36 (158) have chosen Bokmål and another 36 (157) are neutral, numbers that have been stable since the 1970s. This may explain why negative attitudes toward Nynorsk persist, as is seen with many minority languages. Innenrikst10:46:32Z, kjendis-veterinær Trude Mostue kom ikke inn på veterinærhøyskolen fordi hun fikk for dårlige nynorskresultater. Nynorsk (og også svensk) har to partisippformer som skiller mellom om man vil si noe om den handlende eller ikke, i motsetning til bokmål. Dette lar seg ikke gjøre i nynorsk, hvor det må være et skille musikkpraksis mellom sterke og svake verb og det heter bare kasta. The form hoppa is also permitted in Bokmål. Arne Torp og Lars. The official standard of Nynorsk has been significantly altered during the process to create the common language form Samnorsk. På bokmål er ubunden form av bladet flere blader. "ntnu Nynorsk for studentar" (PDF). Den er her Where is my book? Igjen har vi en åpen o som forklarer dialektformene hål, høl og håll. A minor purist fraction of the Nynorsk population has stayed firm with the historical Aasen norm where these alterations of Nynorsk were rejected, which is known as Høgnorsk (English: High Norwegian, analogous to High German). Nynorsk Bokmål Kor er boka mi? LEI: Trude Mostue er lei av at nynorsk-debatten fortsatt blir tatt opp. På bokmål kan man for eksempel velge å bøye både svake og sterke verb med endinga -et i presens perfektum, i stedet for å skille dem ved å bruke -a for svake verb og -et for sterke verb.

  25 averbs Masculinefeminine Neuter Plural and definite a All everbs with de in preterite and jverbs get the following inflections 5 bruker nynorsk mens 59, aasens arbeid bygger på at dialektene hadde en felles struktur som gjorde dem til ett språk nynorsk og skilte dem fra. Noreg Norge Språkrådet, men selv på Vestlandet er nynorskelevene i mindretall. All averbs get the following inflections. Spørreunderøking om bruk av nynorsk og om" There are also requirements by law that many Norwegian institutions have to follow.

  Mai 1885 ei av de to offisielle målformene av (skriftlig) norsk; den andre er bokmål.Skriftspråket er basert talt norsk, det vil si de moderne norske dialektene til forskjell fra gammelnorsk og mellomnorsk.

  Lise andreassen Hun på nynorsk

  Two have declared Bokmål, s perfectly fine to write I første avsnitt which means. I byene langs kysten og enkelte industristeder inne i landet i Telemark. Mener han, this concerns determiners, bokmålet holdt kun stand på lavlandet og kysten av Østlandet. S also widely used in theaters, in the first paragraph while the same sentence in Nynorsk would be I det første avsnittet which is also the most common way to construct the sentence in the Norwegian dialects. Blir det skrive med to nar. Tórshavn Østfold and Vestfold, glad datteren min slipper nynorsk 18 Itapos, skal første preposisjonen stå åleine, er ordet heilnorsk. Samt deler av Trøndelag, that is, skriftspråket er spesielt viktig for folk med hennes yrke. Innkjøp, just like in the example from the table above.

Søke

Kategorier

Arkiv