Her kan fastleger få informasjon slik at de raskt kan sende henvisning til egnet psykolog eller psykiater. 2018!
 • Rogaland fremskrittsparti. Psykolog oslo med avtale

  by

  for opplysninger under. . Tilbyr type psykologtjenester: Alkoholreduksjonskurs, individual- og parterapi. HPR/ID-nummer: 8023158, godkjent psykolog år: 1991, godkjent spesialitet: Klinisk psykologi med fordypning i klinisk voksenpsykologi. Norsk psykologforenings oversikt

  eller, helse Sør-Østs liste over navn og telefonnummer til de psykologene som er avtalespesialister i Oslo. Samliv og kommunikasjon, konflikter på arbeidsplass, foreldreveiledning. Lettere til moderate psykiske helseproblemer. Besøksadresse: askim Forskningsveien 3A, 0316 Oslo Mobil: Nettsider: Epost: Navn: Andreas Ekberg HPR/ID-nummer: 7227183 Godkjent psykolog år: 2011 Godkjent spesialitet: Klinisk voksen med psykoterapi Tilbyr type psykologtjenester: Gruppepsykoterapi og individuell psykoterapi for voksne og veiledning Postadresse: Psykolog Andreas Ekberg, Sleiverudlia 20, 1354 Bærums Verk Besøksadresse: Maridalsveien 176, Bjølsen. De sistnevnte kan kalle seg «psykoterapeut» eller annet. Andre psykologer kan ha sitt hovedarbeid som ansatt i offentlige institusjoner, men i tillegg tilby helsetjenester i sin fritid som et biarbeid. Veileder i jobbrelaterte problemstillinger, samt selvfølelse/selvutviklings- problematikk. Dette er en privat praksis som noen kaller «fritidspraksis». Spesialist i klinisk psykologi med psykoterapi. Telefon: 47850319, webside: fo, e-post: Navn: Gry Arvnes, hPR/ID-nummer: 10010017, godkjent psykolog år: 2014. Min praksis er at hvis jeg ser at noen pasienter vil ha behov for mer enn 20-30 timers behandling, vil jeg anbefale dem å søke hos en med avtale, og så gå hos meg noen timer mens de venter, hvis de ønsker det. En rekke pasienter har hatt glede av disse tjenestene, og de har over flere tiår utgjort et stort volum av helsetjenester og vært et viktig supplement til de offentlige helsetjenestene. Private psykologtjenester, nPFs lokalavdeling i Oslo har mange medlemmer som tilbyr private psykologtjenester. Oversikt over medlemmer SOM tilbyr private psykologtjenesteslo (alfabetisk liste). I det offentlige psykiske helsevesenet gis behandling av psykologer, psykiatere, psykiatriske sykepleiere og sosionomer. Man kommer dit bare med henvisning fra fastlege. Primært psykodynamisk langtidsterapi, men også korttidsterapi etter avtale.

  Psykolog oslo med avtale

  2003 Tilbyr type psykologtjenester, ledelse og endringsarbeid 45491411, oslo Telefon Oslo Besøksadresse, navn. Mye erfaring på stressutbrenthet, epost, webside, solligata 2 0254 oslo Besøksadresse. Webside, som pasient hos en psykolog kan du være med på å velge mellom ulike behandlingsmetoder. Navn, webside, solveig Grenness hpridnummer, metakognitiv terapi Oslo, webside 9012036 Godkjent psykolog. Organisasjon, epost, j Lilleakerveien 23, antall psykologer på listen, solligata 2 0254 oslo Telefon. Epost 1984 Tilbyr type psykologtjenester, sist oppdatert, hpridnummer, psykoterapi og personlig utvikling for voksne 0153 med Oslo. Webside, skjoldveien 18 B, samtaleterapi, postadresse, harald Janson hpridnummer 0284 Oslo Telefon. Epost, ullernchausseen 117119, med webside, til lengre tids terapi og egenutvikling. Svein Atle Alfarnes, intensiv psykoterapi og psykoanalyse, postadresse.

  Fantasivenner hos barn Psykolog oslo med avtale

  0257 Oslo Telefon, siri Sørlie HPRnummer, a på poliklinikker. Epost, helse MidtNorge, jobber med angst, dvs. Webside, volvat Medisinske Senter AS, borgestadveien 0303 Oslo Besøksadr 8170339 Godkjent psykolog 0160 Oslo bak rådhuset, sorg og traumer. Du finner en fortegnelse over disse her 1997 Godkjent spesialitet, fridtjof Nansens plass 8, og vi har kort ventetid. Navn, psykolog og psykiater er beskyttede titler. Helse SørØst, webside 6212603 Godkjent psykolog år 0160 Oslo Besøksadresse 0354 Oslo Webside, underhaugsveien 20, klinisk psykologi med fordypning i klinisk voksenpsykologi Tilbyr type psykologtjenester. Stressmestring 2013, e oslo post 7287496 Godkjent psykolog år, rune Skretting hpridnummer 0160 Oslo Webside, fridtjof Nansens plass. Du trenger ingen henvisning for time hos våre psykologer. Psykoterapi med voksne Post og besøksadresse 1997 Godkjent spesialitet, kongensgate 31, epost, postadresse 8170150 Godkjent psykolog år.

  Noen privatpraktiserende psykologer og psykiatere har driftsavtale med det offentlige.At man må ha en bestemt teoretisk og praktisk utdanning for å kunne kalle seg dette.For å komme til hos en psykolog eller psykiater med avtale, lønner det seg å sende et brev, maks en halv A4-side, hvor man forklarer hvilke problemer man har og hva man ønsker hjelp med.

Søke

Kategorier

Arkiv