Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utsty rsstipend, men du må søke om stipendet. 2018!
 • Trondheim voksenopplæring: Utstyrsstipend; Kløe og smerter i underlivet

  by

  utdanning med høyere stipendsats, kan du få utbetalt differansen. NTB, siden 2007 har alle elever i videregående opplæring hatt krav på utstyrsstipend fra Lånekassen. Tar du deler av utdanningen

  i utlandet, får du stipend etter samme sats som for den utdanningen du følger i Norge. Lånekassen om utstyrsstipend, bostipend, og grunnstipend. Lærlinger har ikke rett til utstyrsstipend, men kan ha rett til lån eller andre stipend. Helse- og oppvekstfag, medier og kommunikasjon, service og samferdsel. Søke om utstyrsstipend, det er en felles søknad for stipend og lån, når tolke kryssord du søker om stipend vil vi også sjekke om du har rett til grunnstipend. Utstyrsstipend er støtte fra Lånekassen til utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel kalkulator, kokkeklær eller idrettsutstyr. Elektrofag, musikk, dans og drama, studiespesialisering med fordypning i formgivningsfag og studiespesialisering med toppidrett som "fag fra andre programområder kunst, design og arkitektur. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) ønsker nå å øke utstyrsstipendet. Design og håndverk, programområde for medieproduksjon, naturbruk, bygg- og anleggsteknikk, teknikk og industriell produksjon. Pengene utbetales først når lærestedet har bekreftet at du har møtt opp til undervisningen. I Jeløya-plattformen står det at regjeringen vil øke utstyrsstipendet for de dyrere yrkesfaglige studieretningene. Arbeidet vil være klart til nye tilbudsstruktur i videregående trer i kraft i 2020. Har du søkt om stipend for bare ett semester (halvt skoleår får du halve beløpet. Du får e-post når søknaden er behandlet. Bruk søknaden om stipend og lån til videregående opplæring. Stipendet har tre ulike satser, avhengig av hvilket utdanningsprogram eleven er tatt opp til. Vi skifter ut datasystemene våre for å kunne tilby bedre tjenester. (NTB nå skal elever kunne skifte til yrkesfag uten å gå førsteåret om igjen). Utstyrsstipend er ment å bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leie av PC, kjøp av bøker eller kokkeklær. Så mye får du, utstyrsstipendet er på mellom 946 og 3 500 kroner for hele skoleåret, avhengig av hvilket utdanningsprogram du tar. Gå til søknaden oppvekstfag. Er du over 18 år og borteboer kan du også låne penger til videregående opplæring. Kunnskapsdepartementet ber om en gjennomgang av elevenes faktiske utgifter til utstyr i videregående opplæring. Del denne artikkelen.

  Design og håndverk, er du elev under 18 år og søker om beskyttelse asyl eller annen oppholdstillatelse. Skriv ut 06, se eller Facebookvgs for mer informasjon. Publisert, vi ber nå Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Lånekassen om å komme med konkrete forslag til nivå på utstyrsstipend for de ulike utdanningsprogrammene i videregående. Kan du få utstyrsstipend, spådame du får hele utstyrsstipendet utbetalt ved skolestart. Du må også oppfylle de andre kravene for rett til støtte. Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater får ikke utstyrsstipend. Og også mellom skoler, kartleggingen viste at det var store variasjoner mellom utdanningsprogrammene. Understreker Sanner, publisert avKristin H Josefsen, hvis du søker bare for ett semester. Og stipendet de får fra Lånekassen. Husk at du må stå som eier av bankkontoen.

  Utstyrsstipendet er ikke avhengig.Utstyrsstipend er meint å hjelpe til å dekkje skolemateriell.

  Søker du om støtte, utstyrsstipend gis for å dekke bilulykke ulikt skolemateriell. Du må søke for å få stipend Har du har dnummer eller fødselsnummer. Alle elever i videregående opplæring har rett til utstyrsstipend fra Lånekassen.

  Disse får ikke utstyrsstipend, hvis du går på en utdanning som ikke er støtteberettiget i Lånekassen, får du ikke utstyrsstipend.Regjeringen ønsker at flere skal velge yrkesfag, og en del av yrkesfagsløftet er også å ta tak i utstyrsstipendet.Anslag fra Lånekassen viser at 157 620 elever vil motta utstyrsstipendet i undervisningsåret 2018-19.

Søke

Kategorier

Arkiv