Flerkulturelle samfunn er samfunn som består av to eller flere grupper som betrakter seg selv, og anerkjennes av andre, som kulturelt forskjellige fra grepet ble vanlig i journalistikk og forskning i 1990-årene. 2018!
 • Grytekjøtt koketid, Flerkulturelle samfunn

  by

  er alle urbefolkninger. De har ikke hevd på noe territorium, de har tilhørighet to eller flere steder, og forventes vanligvis å tilpasse seg og integreres i majoritetssamfunnet. Multikultur slik

  den fremmes i Europa i dag, er en multikultur uten en metakultur. Men vi kommer ikke utenom at noen kulturer, som den kristne europeiske har vært dynamisk og fremtidsrettet, mens en rekke andre kulturer er mer statiske, eller har andre trekk. Dermed fremmer postmodernismen sorgenfri forskjeller på bekostning av helheten i samfunnet på den ene siden, og den fremmer helhet på bekostning av individets frihet i forhold til gruppen. For at dere skal klare å svelge den informasjonen jeg kommer med, og i det hele tatt forstå hva jeg babler om, kan det være greit å ha problemstillingen min i bakhodet (dette gjelder også meg). . Flerkulturelle samfunn er samfunn som består av to eller flere grupper som betrakter seg selv, og anerkjennes av andre, som kulturelt forskjellige fra hverandre. Det flerkulturelle dilemma, som vedrører balansen mellom forskjellighet og likhet, er blitt en sentral del av politikken i de fleste av verdens land, hvor ulike de enn måtte være på andre områder. Atter andre stater er dominert av én stor etnisk gruppe, som krever tilpasning, underordning og kanskje assimilasjon av minoritetene.

  Postmodern time" som på ulike måter har undertrykt minoritetene. Vi hører stadig en del av våre politikere fortelle oss at Norge nå er et multikulturelt samfunn. Vi ser allerede konsekvensene av en slik utvikling. De fleste eksisterende samfunn er flerkulturelle. Men ikke i samme grad eller på samme måte. Tilhørighet til samfunnet som helhet blir mindre. We hold these truths to be selfevident.

  Do you really want to delete this prezi?Hvilke utfordringer og muligheter oppstår i flerkulturelle samfunn?Et flerkulturelt samfunn Flerkulturelt samfunn Muligheter Konklusjon 2 eller flere grupper Kunnskap Jeg ser problemene med et flerkulturelt samfunn, men jeg mener fordelene er flere enn ulempene.

  Men legger forholdene dårlig til cc gjøvik gavekort rette for utvikling av et fellesskap som forener på tvers av kulturer. Ingenting tyder på at identitetspolitikk og kulturforskjeller vil bli mindre viktige i de fleste av verdens stater. At flere fikk utdannelse og massemedier. If we are wholly determined by our cultures.

Søke

Kategorier

Arkiv